TRONG NƯỚC

KẾ TOÁN

...

 • 7tr
 • Cần Thơ
 • 1 vị trí
Chi tiết
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH XE ĐÃ QUA SỬ DỤNG

...

 • Thỏa thuận
 • Cần Thơ
 • 1 vị trí
Chi tiết
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI SHOWROOM

...

 • 3 - 5tr
 • Cần Thơ
 • 10 vị trí
Chi tiết
NHÂN VIÊN KINH DOANH

...

 • 10 - 12tr
 • Cần Thơ
 • 6 vị trí
Chi tiết
THỰC TẬP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

...

 • Thỏa thuận
 • Cần Thơ
 • 2 vị trí
Chi tiết